gratis

Gratis är gott

facebook-grupp

En grupp för dig som är intresserad av sång och röst. Här hittar du kunskap, inspiration och övningspepp. Du kan ställa frågor, dela framgångar och motgångar och diskutera med andra i gruppen.

video-workshop

Vill du bli bättre på att sjunga? Sluta hoppas och gör en plan istället! I denna workshop får du en strategi för hur du kan göra dina mål tydligare och möjliga att nå!